ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه علوم پایه داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺪان

نظر به اهمیت دروس علوم پایه برای دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه، این گروه در تیر ماه سال 1388 تشکیل گردید. ارائه دروس علوم پایه (ریاضی، فیزیک و شیمی) برای رشته های مهندسی ، انجام پروژه های علمی، بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم پایه ارائه دروس تخصصی و اختیاری برای رشته های تحصیلی دانشگاه با تاکید بر اصول و مبانی علمی آموزش اصول کار آزمایشگاهی، در حال حاضر این گروه دارای نه نفر هیات علمی در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی میباشد. پیگیری تاسیس گرایش های بین رشته ای از جمله نانو فیزیک، نانو شیمی و علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه های آینده این گروه می باشد.

دکتر مژگان نجفی

مدیر گروه علوم پایه

مرتبه علمی :

  • استادیار
  • عضو گروه علوم پایه

تحصیلات :

  • دکترا فیزیک

سوابق اجرائی :

  • عضو شورای نظارت بر نشریات دانشگاه صنعتی همدان از سال 1394 تا 1397
  • عضو شورای دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1393 تا 1397
  • مدیرپژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی همدان از سال 1393تا 1397
  • رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان از سال 1387 تا 1390
08138411450
najafi@hut.ac.ir
08138411450
دکتر محمود پری پور
دانشیار
تلفن: 08138411506
پست الکترونیک:
Paripour@hut.ac.ir
پرتال اساتید
دکتر مجید رضایی والا
دانشیار
تلفن: 08138411501
پست الکترونیک:
mrezaeivala@hut.ac.ir
پرتال اساتید
دکتر حمید گودرزی افشار
دانشیار
تلفن: 08138411101
پست الکترونیک:
goudarziafshar@hut.ac.ir
پرتال اساتید
دکتر احمدرضا موسوی زارع
دانشیار
تلفن: 08138411101
پست الکترونیک:
moosavizare@yahoo.com
پرتال اساتید
دکتر ساناز بوجاری
استادیار

تلفن:08138411100
پست الکترونیک:
sanaz.bojari@hut.ac.ir

پرتال اساتید
دکتر لطف اله کریمی
استادیار
تلفن: 08138411505
پست الکترونیک:
lkarimi@hut.ac.ir
پرتال اساتید
دکتر مجتبی مظاهری
استادیار
تلفن: 08138411566
پست الکترونیک:
mojtaba.mazaheri@hut.ac.ir
پرتال اساتید
دکتر مژگان نجفی
استادیار
تلفن:08138411450
پست الکترونیک:
najafi@hut.ac.ir
پرتال اساتید
امید حمیدی
مربی
تلفن: 08138411226
پست الکترونیک:
Omid_hamidi@hut.ac.ir
پرتال اساتید
حمید یوسفی
مربی
تلفن: 08138411502
پست الکترونیک:
h.yousefi@hut.ac.ir 
پرتال اساتید
محمد بهرامی مقدس
کارشناس گروه و آزمایشگاه
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.