درباره گروه علوم پایه

نظر به اهمیت دروس علوم پایه برای دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه، این گروه در تیر ماه سال 1388 تشکیل گردید. ارائه دروس علوم پایه (ریاضی، فیزیک و شیمی) برای رشته های مهندسی ، انجام پروژه های علمی، بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم پایه ارائه دروس تخصصی و اختیاری برای رشته های تحصیلی دانشگاه با تاکید بر اصول و مبانی علمی آموزش اصول کار آزمایشگاهی، در حال حاضر این گروه دارای نه نفر هیات علمی در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی میباشد. پیگیری تاسیس گرایش های بین رشته ای از جمله نانو فیزیک، نانو شیمی و علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه های آینده این گروه می باشد.